Francouzská 421/87, 602 00 Brno info@senzory.eu +420 493 522 135 facebook.com/senzorycz
SENZORY CZ

Reference

SenzoDELTA 22- hladina v tlakové nádobě

Snímače diferečního tlaku SenzoDELTA 22 jsou určené pro měření hladiny v tlakových nádobách. V rámci dodávky je přiložen kalibrační list zdarma. Výhodou snímačů je LCD displej s ovládacími tlačítky. Tato výbava umožňuje kalibraci  rozsahu přímo v místě montáže a tím i zvýšení přesnosti měření. Snímače jsou dodávány s oddělenou membránou standard nebo Clamp pro potravinářské aplikace

UKÁZKA V PRAXI Měření hladiny v uzavřených nádobách.Měření hladiny v uzavřených nádobách. Měření hladiny v uzavřených nádobách.Měření hladiny v uzavřených nádobách. Měření hladiny v uzavřených nádobách.Měření hladiny v uzavřených nádobách.